अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    


"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/८० को कार्यक्रम / परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

७९-८० 08/12/2022 - 09:02 PDF icon आ.व. 2079-80.pdf

अरुण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९

७९-८० 07/20/2022 - 17:01 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९.pdf

अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९

८०/८१ 07/20/2022 - 16:58 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ७ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:35 PDF icon वडा नं.७ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ६ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:33 PDF icon वडा नं.६ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ५ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:32 PDF icon वडा नं. ५ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ४ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:27 PDF icon वडा नं.४ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं. ३ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:24 PDF icon वडा नं.३ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं.२ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:21 PDF icon वडा नं. २ बजेट.pdf

आ.व 2078/79 को वडा नं.१ तर्फको बजेट

७९-८० 09/02/2021 - 11:17 PDF icon वडा नं. १ बजेट.pdf

Pages