FAQs Complain Problems

सूचना :

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री कर गर्ने E-Bidding बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

रोजगार सहायकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।

आ.व. २०७९/८० को कृषि शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको पशुपंक्षी शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को अरुण गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा तर्फको बजेट

आ.व. २०७९/८० को वडा नं ७ को बजेट

आ.व. २०७९/८० को वडा नं ६ को बजेट

किसान सूचीकरण फारम निवेदकले भर्ने 2078

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: