FAQs Complain Problems

सूचना :

रोजगार सहायक, कृषि प्राविधिक सहायक र नगर प्रहरी जवान पदको छनौट परीक्षा सञ्‍चालन एवं प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची र दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको विवरण ।

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको सेवा करार कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७५

वन इलाका नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने बारे जरुरी सूचना । प्रकाशित मिति २०८०।१०।१६

अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०८०

प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा

अरुण गाउँपालिका, भोजपुरको विनियोजन ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि बेरोजगार फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०८०।११।०१

दरखास्त फाराम

दरखास्त फाराम
मिति: 02/08/2024 - 14:08

आशयको सूचना । प्रकाशित मिति २०८०।१०।२५

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०८०।१०।२३

अरुण गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: